امنیت اطلاعات در سازمان

امنیت اطلاعات در سازمان

امنیت اطلاعات در سازمان ها

از جمله ساده ترین انواع روش های حفاظتی و امنیتی اطلاعات در سازمان ها ، رمزهای عبور ، کارت های هوشمند و ابزارهای بیولوژیکی مانند استفاده از اثر انگشت و چشم ، استفاده از کلیدهای رمزگذاری شده مانند قفل های الکترونیکی ، توسعه برنامه های ضد ویروس ، ایجاد سیستم ها که نفوذها را شناسایی و آدرس دهی می کند ،پشتیبان گیری از داده ها پس از اتمام هر کاری که انجام می دهیم و استفاده از سیستم های قدرتمند برای رمزگذاری داده ها و گسترش آگاهی در بین کاربران اینترنت ، همه اینها می تواند وسیله ای برای اطمینان از این باشد که هیچ کس دسترسی به داده ها و اطلاعات ، و این محافظت ها امنیت بسیاری را برای موسسات و شرکت هایی که به اینترنت و دستگاه ها و سیستم های الکترونیکی مانند بانک ها ، دانشگاه ها ، بیمارستان ها ، نهادهای نظامی و امنیتی وابسته اند ، فراهم کرده است.

اهميت امنيت اطلاعات برای يك سازمان

وجود يك حفره و يا مشكل امنيتی، می تواند يك سازمان را به روش‌های متفاوتی تحت تاثير قرار خواهد داد. آشنایی با عواقب خطرناك يك حفره امنيتی در يك سازمان و شناسائی مهمترين تهديدات امنيتی كه می تواند حيات يك سازمان را با مشكل مواجه نمايد، از جمله موارد ضروری به منظور طراحی و پياده سازی يك مدل امنيتی در يك سازمان می باشد.

وجود حفره های امنيتی در يك سازمان، می تواند پيامدهای منفی متعددی را برای يك سازمان به دنبال داشته باشد:

 • كاهش درآمد و افزايش هزينه
 • خدشه به اعتبار و شهرت يك سازمان
 • از دست دادن داده و اطلاعات مهم
 • اختلال در فرآيندهای جاری سازمان
 • سلب اعتماد مشتريان
 • سلب اعتماد سرمايه گذاران
 • مزايای سرمايه گذاری در امنيت اطلاعات

سازمان ها و موسسات تجاری با پياده سازی يك استراتژی امنيتی از مزايای زير بهره مند خواهند شد:

 • كاهش احتمال غيرفعال شدن سيستم ها و برنامه ها (از دست دادن فرصت ها)
 • استفاده موثر از منابع انسانی و غيرانسانی در يك سازمان (افزايش بهره وری)
 • كاهش هزينه از دست دادن داده توسط ويروس های مخرب و يا حفره های امنيتی (حفاظت از داده های ارزشمند)
 • افزايش حفاظت از مالكيت معنوی

امنیت اطلاعات در سازمان

امنیت شبکه در سازمان فرآیند انجام اقدامات پیشگیرانه فیزیکی و نرم افزاری برای محافظت از زیرساخت های شبکه اصلی از دسترسی غیرمجاز ، سو، استفاده ، سو عملکرد ، اصلاح ، تخریب یا افشای نامناسب، در نتیجه ایجاد یک بستر امن برای رایانه ها و شبکه سازمان را فراهم می سازد. شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها باعث حفاظت از اطلاعات اساسی و مهم شرکت می شود و از دستبرد و اختلال در آن ها جلوگیری می نماید.

انواع امنیت شبکه کدامند؟

 • کنترل دسترسی
 • نرم افزار آنتی ویروس و ضد بدافزار
 • امنیت برنامه
 • تجزیه و تحلیل رفتاری
 • جلوگیری از از دست دادن داده ها
 • منع توزیع پیشگیری از خدمات
 • امنیت ایمیل
 • فایروال ها
 • بررسی و ارزيابی امنيتی کامپيوتر

وضعيت امنيتی کامپيوتر خود را در مقاطع زمانی مشخصی، بررسی نموده و در صورتی که خود نمی توانيد اين کار را انجام دهيد از کارشناسان ذيربط استفاده نمائيد.
غير فعال نمودن ارتباط با اينترنت در زمان عدم استفاده اينترنت نظير يک جاده دو طرفه است .
شما اطلاعاتی را دريافت و يا ارسال می نمائيد.
غيرفعال نمودن ارتباط با اينترنت در مواردی که به آن نياز نمی باشد.
امکان دستيابی سايرين به کامپيوتر شما را سلب می نمايد.
عدم اشتراک منابع موجود بر روی کامپيوتر با کاربرانی که هويت آنان نامشخص است.
سيستم عامل نصب شده بر روی يک کامپيوتر، ممکن است امکان به اشتراک گذاشتن برخی منابع موجود نظير فايل ها را با ساير کاربران شبکه ، فراهم نمايد. ويژگی فوق ، می تواند زمينه بروز تهديدات امنيتی خاصی را فراهم نمايد . بنابراين می بايست نسبت به غيرفعال نمودن ويژگی فوق ، اقدام لازم صورت پذيرد.
اصولا امنیت اطلاعات هیچ وقت تضمین شده نیست اما اگه هر نهادی این اصول را حوزه سایبر رو رعایت کند، تا درصد زیادی در مقابل حملات سایبری ایمن می ماند.

تفاوت امنیت اطلاعات با امنیت شبکه در صنعت IT چیست؟

این دو نوع از امنیت معمولاً با هم اشتباه گرفته شده و یا حتی در سطح سازمان بجای هم بکار میروند.گاه حملات ، نفوذها ، استخراج و انتشار اطلاعات باید با راهکارهای الکترونیکی و فنی از طریق بستر شبکه کنترل و دفع شده و گاهی نیز این نفوذها به طریق دیگری صورت میپذیرد.

وظیفه تیم امنیتی به موازات تیم تأمین امینت شبکه اهمیت خود را حفظ کرده و با کمک گرفتن از ابزارهای نوین فعالیت مکمل خود را در جهت حفظ هرچه بیشتر محرمانگی ادامه میدهند. مدیریت امنیت با دو رویکرد نظارتی نقش بسیار مهمی در حفظ و حراست از امنیت اطلاعات خواهد داشت.رویکرد اول با تأکید بر رویه های سازمانی که مبتنی بر رهنمودهای مکتوب ، استانداردها و سیاست های امنیتی سازمان است و رویکرد دوم که همان مدیریت امنیت برای شبکه ها و اتخاذ ساختارهای مطلوب از نظر هزینه ای و کیفیت حفظ امنیت است میباشد.