درخواست نمایندگی

شرکت کیوتک، براساس نیازهای طبقه بندی در واحدهای اجرایی و فروش از شرکت های توانمند و شایسته برای همکاری در زمینه فروش تجهیزات زیرساخت و جریان ضعیف از طریق فرم دعوت به همکاری در وب سایت شرکت تکمیل شوند، بررسی میشود. بعد از بررسی با شرکت های واجد شرایط دعوت به همکاری خواهد شد.PDF درخواست نمایندگی | دانلود نمائید

فرم استعلام خرید کالا

شما کاربران گرامی می توانید برای استعلام تمامی محصولات قابل ارائه توسط شرکت کیوتک ایران، به وسیله فرم زیر اقدام به ثبت درخواست نمائید.