تیم QTECH ایران - QTECH | نماینده رسمی ایران و خاورمیانه

مدیران ارشد QTECH ایران

علیرضا واحدی علیرضا واحدی مدیر مارکتینگ و توسعه
علیرضا واحدی مدیر مارکتینگ و توسعه برنامه ریزی و ترویج بهره گیری از ابزارهای پیشرفته بازاریابی
ایمیل: agents@qtech.ir
جزئیات پروفایل